Your Cart
  Subtotal
  US$0

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Your purchase was successful!

  We sent a receipt to

  Summary

   Kış aylarıyla beraber mikroplar, virüsler ve dolayısıyla bulaşıcı hastalıklar sağlığımızı tehdit etmeye başlar. Bağışıklık sistemleri henüz gelişmeyen çocuklarımız, hasta ve yaşlılarımız mevsimsel hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Özellikle günün büyük bir bölümünü geçirdikleri okullarda, evlerde, bina ve işyerlerinde bu hastalıkları birbirlerine bulaştırmaları kaçınılmaz hale gelir. 

   Bakteri, mantar ve virüslerin hızla üremesine, bulaşıcı hastalıkların hızlı bir şekilde yayılmasına en uygun alanlardır. Binaları, iş yerlerini, evleri, okulları v.b. gibi alanları süpürmek, silmek hijyen sağlamaz. Mikrop mantar ve virüsler üremeye devam eder. Dokunulan her şey milyonlarca mikrop, mantar ve virüslerle kaplıdır. Mevcut temizleme yöntemleri ile yapılan temizlemeler, bakterilerin suya antibiyotiğe ve birçok temizlik malzemesine dayanacak kadar güçlü olmaları, etil alkol gibi temizlik malzemelerinin de uçarak yol olmaları nedeniyle çok kısa süreli hijyen sağlar. 

   Bulaşıcı hastalıkların belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine, hastalığın oluşması, gelişmesi ve vücuda girmeden, salgın hale gelmeden engellemesi şarttır. Bunun için antibakteriyel hale getirilmelidir. 

   Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon (Fransızca desinfection): Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir. Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. 

   Sağlıklı olduğu halde mikropların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. 

   Dezenfeksiyon özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar. 

   Dezenfektanların etki biçimi, ışık, ateş ve kostikler (sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir.

    

   Powered by Gumroad